ست‌بار
تعداد بار موجود: 38

ثبت بار جدید

نوع ماشین: وانت 2024-07-23 15:10:27
از: ملایر (همدان)
به: تبریز (آذربایجان شرقی)
قیمت: 3 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-23 09:55:38
از: اندیکا شوشتر
به: کازرون (فارس)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 16:17:39
از: شوشتر (خوزستان)
به: کازرون (فارس)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: تریلی کفی 2024-07-22 16:10:54
از: قم (قم)
به: بروجرد (لرستان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
زمان بارگیری: 2024-07-23 15:08:40
توضیحات:
بار پودر سنگ 09922661868

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 15:40:28
از: کرج (البرز)
به: اصفهان (اصفهان)
قیمت: 2.4 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 15:25:25
از: شوشتر (خوزستان)
به: کازرون (فارس)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 15:25:25
از: کرج (البرز)
به: اصفهان (اصفهان)
قیمت: 2.2 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 14:40:25
از: ابیک قزوین
به: کارخانه سیمان همدان (کرمان)
قیمت: 2 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 14:10:25
از: شوشتر (خوزستان)
به: کازرون (فارس)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 13:40:24
از: ابیک قزوین
به: کارخانه سیمان همدان (کرمان)
قیمت: 2 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 13:40:24
از: کرج (البرز)
به: اصفهان (اصفهان)
قیمت: 2.3 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 13:25:24
از: ابیک قزوین
به: کارخانه سیمان همدان (کرمان)
قیمت: 2 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 12:55:24
از: کرج (البرز)
به: اصفهان (اصفهان)
قیمت: 2.2 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: تک 2024-07-22 12:11:28
از: قم (قم)
به: خرم آباد (لرستان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
زمان بارگیری: 2024-07-23 11:07:41
توضیحات:
بار پودر سنگ کرایه خیلی خوب 09922661868

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 12:10:24
از: کرج (البرز)
به: اراک (مرکزی)
قیمت: 2 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-22 12:10:24
از: کرج (البرز)
به: اصفهان (اصفهان)
قیمت: 2.2 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: تک 2024-07-21 09:57:35
از: قم (قم)
به: خرم اباد
وزن: 10 تن
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
زمان بارگیری: 2024-07-21 08:55:32
توضیحات:
پودر سنگ 09922661868

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 19:10:29
از: پیروزی
به: رشتخوار (خراسان رضوی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 18:40:27
از: پیروزی
به: رشتخوار (خراسان رضوی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 18:40:27
از: اشنویه (آذربایجان غربی)
به: تهران (تهران)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 17:25:27
از: قم (قم)
به: اصفهان (اصفهان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 16:40:27
از: فلاح تهران
به: سراب (آذربایجان شرقی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 15:55:26
از: چهاردانگه و چهارراه سیروس
به: نرسیده به بافق یزد
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 14:55:26
از: تهران (تهران)
به: کارخانه سیمان همدان (کرمان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 14:55:26
از: فلاح تهران
به: سراب (آذربایجان شرقی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 14:55:26
از: اشنویه (آذربایجان غربی)
به: تهران (تهران)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 14:40:26
از: چهاردانگه و چهارراه سیروس
به: نرسیده به بافق یزد
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 14:40:26
از: تهران (تهران)
به: کارخانه سیمان همدان (کرمان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 14:25:26
از: ۶۰ متری شوراباد
به: دامغان (سمنان)
قیمت: 1.8 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: نیسان 2024-07-20 13:55:25
از: تهران (تهران)
به: کارخانه سیمان همدان (کرمان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
پروفایل
آگهی‌ها
ذخیره شده
در انتخاب بار دقت کنید.
ست‌بار در قبال محتوای آگهی‌ها مسئولیتی ندارد.
هشدار

شما نمیتوانید بار اضافه کنید.
برای افزودن بار با شماره‌ای دیگر به عنوان صاحب‌بار ثبت نام کنید.