ست‌بار
تعداد بار موجود: 48

ثبت بار جدید

نوع ماشین: تریلی 2024-05-21 19:07:05
از: پیروزی تهران
به: مشهد اردهال (اصفهان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : موتور سیکلت

نوع ماشین: تریلی 2024-05-21 18:18:03
از: 2جا تو خیابان جی و 1جا سمت جاده نائین
به: گلوبندک تهران
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : پارچه

نوع ماشین: تریلی 2024-05-21 13:58:52
از: کاشان (اصفهان)
به: چهاردانگه (تهران)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : پمپ ۲۰۰ کیلو

نوع ماشین: تریلی 2024-05-21 08:40:38
از: ساوه (مرکزی)
به: ایلام (ایلام)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
تانکر نوع کالا:هیدروکربن سبک

نوع ماشین: تریلی 2024-05-21 08:35:29
از: مشهد (خراسان رضوی)
به: بوشهر (بوشهر)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
کفی ۱۲.۲۰ ,کفی ۱۳.۶۰ ,بغلدار ۱۲.۲۰ ,بغلدار ۱۳.۶۰ ,نیم لبه نوع کالا:سیمان

نوع ماشین: تریلی 2024-05-20 19:21:57
از: ساوه (مرکزی)
به: ایلام (ایلام)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
تانکر نوع کالا:هیدروکربن سبک

نوع ماشین: تریلی 2024-05-20 12:28:31
از: شهرک صنعتی پرند
به: سقز (کردستان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : لوازمات

نوع ماشین: تریلی 2024-05-20 12:11:31
از: شهرک صنعتی پرند
به: سقز (کردستان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : لوازمات

نوع ماشین: تریلی 2024-05-20 10:30:28
از: تهران (تهران)
به: اهواز (خوزستان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : دستگاه ۳۰۰ کیلویی

نوع ماشین: تریلی 2024-05-20 10:12:26
از: شهر ری
به: ایلام (ایلام)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : لوازم سبک

نوع ماشین: تریلی 2024-05-20 10:07:24
از: شوراباد
به: رشتخوار (خراسان رضوی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : 500کیلو کیسه مواد

نوع ماشین: تریلی 2024-05-20 09:52:26
از: کرج (البرز)
به: سیرجان (کرمان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : اثاث منزل

نوع ماشین: تریلی 2024-05-20 09:43:25
از: شوراباد
به: رشتخوار (خراسان رضوی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : 500کیلو کیسه مواد

نوع ماشین: نیسان 2024-05-19 19:22:33
از: فشافویه
به: نوشهر (مازندران)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 19:17:33
از: تهران (تهران)
به: اهواز (خوزستان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : دستگاه ۳۰۰ کیلویی

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 17:22:29
از: خاوران تهران
به: نهبندان (خراسان جنوبی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : 400 کیلو لوله ۱ و ۲ متری

نوع ماشین: جفت 2024-05-19 16:37:12
از: داراب (فارس)
به: آستارا (گیلان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
اتاق دار نوع کالا:*آبمیوه شل بارگیری لیفتراک

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 16:31:46
از: گروک (هرمزگان)
به: فنوج (سیستان و بلوچستان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
کفی ۱۳.۶۰ ,کفی ۱۲.۲۰ ,بغلدار ۱۲.۲۰ ,بغلدار ۱۳.۶۰ ,نیم لبه نوع کالا:تراکتور

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 15:19:51
از: مشهد (خراسان رضوی)
به: تهران (تهران)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
کفی ۱۲.۲۰ ,کفی ۱۳.۶۰ ,بغلدار ۱۲.۲۰ ,بغلدار ۱۳.۶۰ ,ترانزیت چادری ۱۲.۲۰ ,ترانزیت چادری ۱۳.۶۰ نوع کالا:ام دی آف پالتی

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 14:13:48
از: مشهد (خراسان رضوی)
به: شیراز (فارس)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
کفی ۱۲.۲۰ ,کفی ۱۳.۶۰ ,بغلدار ۱۲.۲۰ ,بغلدار ۱۳.۶۰ نوع کالا:

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 14:02:06
از: تهران (تهران)
به: اهواز (خوزستان)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : دستگاه ۳۰۰ کیلویی

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 13:59:59
از: خاوران تهران
به: نهبندان (خراسان جنوبی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : 400 کیلو لوله ۱ و ۲ متری

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 11:52:02
از: تهراندشت البرز
به: دربند سر تهران
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : اتصالات

نوع ماشین: تریلی ارسال موفق 2024-05-19 11:29:32
از: گرگان (گلستان)
به: اهر (آذربایجان شرقی)
قیمت: 18000000 میلیون تومان
نوع قیمت: نامشخص
وزن: 25 تن
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
بارنامه با صاحب‌بار است.

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 11:25:55
از: انبار نفت گرگان (گلستان)
به: اهر (آذربایجان شرقی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
کمپرسی نوع کالا:کنجاله

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 11:21:00
از: سیرجان (کرمان)
به: شیراز عجب شیر (آذربایجان شرقی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : قالب فلزی

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 10:57:59
از: اصفهان (اصفهان)
به: جاده مخصوص
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : قالب

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 10:42:54
از: سیرجان (کرمان)
به: شیراز عجب شیر (آذربایجان شرقی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : قالب فلزی

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 10:40:21
از: انبار نفت گرگان (گلستان)
به: اهر (آذربایجان شرقی)
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
کمپرسی نوع کالا:کنجاله

نوع ماشین: تریلی 2024-05-19 10:13:26
از: ماهدشت البرز
به: دربند سر تهران
نام صاحب بار: لطفا وارد شوید
شماره تماس: لطفا وارد شوید
توضیحات:
نوع بار : اتصالات
پروفایل
آگهی‌ها
ذخیره شده
در انتخاب بار دقت کنید.
ست‌بار در قبال محتوای آگهی‌ها مسئولیتی ندارد.
هشدار

شما نمیتوانید بار اضافه کنید.
برای افزودن بار با شماره‌ای دیگر به عنوان صاحب‌بار ثبت نام کنید.